dimarts, 26 de gener del 2010

El Museu busca voluntaris per aprendre l'ofici de cintaire

A partir del mes de febrer s’oferiran classes gratuïtes per les persones interessades a aprendre l’ofici de cintaire. Per tal de no perdre un ofici i per tal de poder seguir mostrant a tothom qui vulgui com funcionaven els telers de vetes, les trenadores, els telers de Jacquard, de llisos, etc. professionals de la cinteria transmetran els seus coneixements a persones que vulguin aprendre i que vulguin ajudar al manteniment i funcionament d’aquests telers del museu.

PRIMER CURS: TELERS DE JACQUARD I LLISOS


El primer curs que s'oferirà serà el dels telers Jacquard i llisos del Museu de la Tècnica procedents de l'empresa Grobelastic, S.A. d'Arenys de Munt. La formació anirà a càrrec del Sr. Ferran Badia, tècnic tèxtil, teòric i expert d'aquests telers des de fa més de 40 anys. L'empresa de la qual procedeix aquesta maquinària apadrina els telers comprometent-se a subministrar material i a oferir 18 hores de formació gratuïtes per tal de donar continuïtat a unes màquines que tenen molta història.


1r. curs de formació de l'ofici de cintaire al Museu de la Tècnica de Manresa. GRATUÏT

Previsió inicial de 6 sessions de 3 hores, els dies 3 i 17 de febrer, 3 i 17 de març i 14 i 28 d’abril de 2010.

Horari: dimecres de 10 a 13 hores al museu.

La idea és anar fent cursos de formació de les diferents màquines que hi ha a l'exposició permanent de la cinteria del Museu de la Tècnica de Manresa perquè hi hagi persones coneixedores d'aquesta indústria que puguin assumir el manteniment i que permetin que no es perdi la nostra història industrial podent-la transmetre i ensenyar a les noves generacions. Conjuntament amb el Gremi de Cinteria i les empreses cintaires encara actives treballem per seguir apadrinant la maquinària cedida al museu i trobar la manera de poder transmetre de manera gratuïta aquests coneixements.