dilluns, 1 de setembre del 2008

La Sèquia i l'Aigua

VISITES GUIADES DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS A LES 11 DEL MATÍ!

En aquest espai, hi ha un muntatge expositiu que explica la gran obra de la Sèquia des d’una perspectiva històrica, com a gran obra d’enginyeria medieval, i on es posa de manifest els grans avantatges que va comportar aquesta magna obra per Manresa i el Pla de Bages.

Aquest muntatge es basa de manera important en les peces exposades, que aporten autenticitat i prestigi. En contrast, el Centre de Visitants del Parc de la Sèquia té un muntatge més virtual, basat en recursos tecnològics amb l’objectiu de motivar el visitant a descobrir la Sèquia.

Entre els elements més destacats cal esmentar el mòdul hidromètric de 1859 (un mecanisme que servia per regular el cabal d’aigua que passa per la Sèquia), el qual s’exposa en un muntatge força espectacular d’uns 4 metres d’alçada. També són molt representatius els bagants (comportes per al desguàs de la Sèquia) i els ullals (comportes que donen pas a l’aigua cap als recs dels horts).

Aquests últims consten també d’un muntatge fet amb obra que mostra tres tipus d’ullals de tres èpoques diferents. Un altre element curiós és la trompa (un aparell que utilitzen els pagesos de fora de Manresa per captar aigua de la Sèquia de manera furtiva, ja que només els manresans gaudeixen d’aquest dret). I també és destacable una turbina Francis (de l’any 1875) de grans dimensions, procedent de l’antiga fàbrica Sanmartí, actualment seu d’Aigües de Manresa.