dimarts, 2 de setembre del 2008

La Cinteria

VISITES GUIADES DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS A LES 12 DEL MIGDIA!

Aquesta mostra permet fer-se una idea completa del món de la cinteria, que inclou una gran varietat de productes que s’apliquen a peces de tèxtil: cintes, vetes i tota mena de productes tèxtils anomenats complementaris, com ara galons militars, tapapunts, borles, etc.

El Museu de la Cinteria parteix d’una col•lecció de peces àmplia i exhaustiva, que és una bona representació dels diversos processos històrics de producció de vetes i cintes. S’ha de destacar la cessió en dipòsit de la col•lecció Grobelastic-Magí Borrell i Portabella, d’Arenys de Munt, així com l’estreta col•laboració, pel que fa també a donacions i a posada a punt de les màquines, del Gremi de Cintaires de Catalunya. L’exposició ha estat impulsada pel patronat del Museu de la Tècnica de Manresa, format per l’Ajuntament, el Gremi de Cintaires de Catalunya, Caixa Manresa, Aigües de Manresa i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Amb aquesta exposició es completa l’oferta cultural del Museu de la Tècnica de Manresa, el qual forma part del sistema del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), com també del conjunt d’equipaments lúdics, culturals i educatius del Parc de la Sèquia.

L’exposició mostra més d’una setantena de peces diverses relacionades amb el món de la confecció de les cintes i vetes, d’entre les quals destaquen diversos tipus de maquinària tèxtil, així com altres elements relacionats amb aquest món. La mostra es divideix en cinc àmbits, en cadascun dels quals s’ha fet una ambientació històrica i consta de diversos plafons informatius. Així doncs, l’exposició permet viure l’evolució que s’ha viscut des dels tallers emplaçats als habitatges menestrals, fins a la fàbrica moderna productora de cintes.

Els àmbits en què es divideix l’exposició són:

-La seda
-La passamaneria
-Els trenats
-La fàbrica de cintes
-La cinteria al segle XXI

Peces, informació i escenografia per crear uns espais suggerents

L’exposició s’estructura com un itinerari pels diferents àmbits de producció de la cinteria, amb una ordenació cronològica. Des de la seda, com a tradició on arrela la cinteria, fins a la cinteria del segle XXI, l’exposició obre diferents àmbits on la informació i les peces es combinen amb un plantejament escenogràfic que vol acostar el visitant als diferents espais de producció on s’ha desenvolupat la producció de teixits estrets. Així, el taller de passamaneria s’ubica en una baixos d’una antiga casa del segle XVIII (cosa que s’evidencia amb la reproducció d’un antic taller en forma d’imatge mural, inspirada en els dibuixos de l’Enciclopédie de Diderot), el taller vetaire (que s’emplaça en les golfes d’una casa, mitjançant una imatge que s’inspira en un dibuix de Joan Vilanova), el taller de trenats i la fàbrica, combinen el llenguatge d’exposició convencional amb una ambientació escenografiada. I això es fa introduint diversos recursos museogràfics: les imatges murals, que ens donen falses perspectives simulant els espais; el terra de fusta dels espais productius més antics, el mateix terra de formigó per als espais més moderns; la il•luminació (pàmpols antics per als tallers, fluorescents per a la fàbrica...); la reproducció de façanes feta amb impressió texturada, la inclusió d’un gran portal de fàbrica, la reproducció de personatges a escala real sobre plafons retroil•luminats, i l’ús d’atrezzo. Es tracta de recursos que volen aportar una ambientació suggerent als processos industrials.


A més, l’exposició es completa amb dos audiovisuals que expliquen l’evolució del món de la cinteria des de temps antics fins a l’actualitat, i amb tres projeccions que il•lustren el funcionament d’algunes màquines exposades.